General – News


HeFSSA Heart Failure Management Meeting Mbombela - 12 November 2022

  • Oct 20, 2022

HeFSSA Heart Failure Management Meeting Mbombela - 12 November 2022


HeFSSA Heart Failure Management Meeting Polokwane - 15 October 2022

  • Sep 29, 2022

HeFSSA Heart Failure Management Meeting Polokwane - 15 October 2022


Cardio Update for Non-Cardiologist Workshop 28 October 2022

  • Sep 20, 2022

Cardio Update for Non-Cardiologist Workshop 28 October 2022


22nd SA Heart Annual Congress 2022: 27 - 30 October 2022

  • May 6, 2022

22nd SA Heart Annual Congress 2022: 27 - 30 October 2022


SA Heart Journal Club 2022:  2 February 2022

  • Jan 17, 2022

SA Heart Journal Club 2022:  2 February 2022


ESC Congress 2022: 26 - 29 August 2022

  • Jan 14, 2022

ESC Congress 2022: 26 - 29 August 2022